สำนักงานจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-09-16 15:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขรูปแบบโครงสร้างการจัดงานว่าด้วยเรื่องสถานที่และพิธีการ จึงได้มีการจัดประชุมขึ้นเพื่อหารือการจัดเตรียมงานเพิ่มเติม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมและให้คำแนะนำการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานดังกล่าว ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603