หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.)


2022-09-15 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอสิรินธร และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) เพื่อให้การดำเนินการนำเข้า-ส่งออก เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603