หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายอาคารที่ทำการแห่งใหม่ “มั่งมี ศรีสุข”


2022-09-15 15:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเลขที่ 145 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายอาคารที่ทำการแห่งใหม่ “มั่งมี ศรีสุข” ซึ่งได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภายในงาน นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามประธานเครือข่ายรวมมิตรคิดทำ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีบนเวที พร้อมรับมอบเกียรติ บันทึกภาพร่วมกับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603