หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารที่ทำการแห่งใหม่


2022-09-15 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเลขที่ 145 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทน นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารที่ทำการแห่งใหม่ “มั่งมี ศรีสุข” โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603