หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์ ลดราคา Lot 20 จังหวัดอุบลราชธานี


2022-09-14 10:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์ ลดราคา Lot 20 จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603