หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ YEC จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริจาค ส่งมอบสิ่งของบริจาคในโครงการ YEC สัญจรพี่ช่วยน้องโรงเรียนบ้านนาตาลใต้


2022-09-12 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของบริจาคในโครงการ YEC สัญจรพี่ช่วยน้องโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ เป็นเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว มูลค่า 18,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมหอการค้าสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ YEC จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริจาคทุกท่านในโครงการดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603