หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน “โครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ไร้บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล” นางจันทา โลหะเกษ


2022-09-12 09:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่9 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พลตรี บุญสิน พาดกลาง รอง มทภ.2 พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมคณะ พสบ.ทภ2 รุ่นที่3 และ รุ่นที่4 ท่านนายอำเภอศรีเมืองใหม่ พมจ.อุบลราชธานี ข้าราชการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมฅนเมืองป่า 4x4 ประชาชน ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน “โครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ไร้บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล” นางจันทา โลหะเกษ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ โดย ผู้บริจาคภาครัฐและภาคเอกชน พมจ.อุบลราชธานี พสบ.ทภ2 รุ่นที่3 รุ่นที่4 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมฅนเมืองป่า 4x4 ดำเนินการโดย กองทัพภาคที่2 กกล.สุรนารี อำเภอศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง และราษฎรจิตอาสา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603