หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 67 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี


2022-09-10 17:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการร่วมออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กันยายน 2565) เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 67 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" โดยร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงกา0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 67 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศล" เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่าน จำนวน 15 ราย

  • ผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย
  • ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย
  • ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย

และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่าง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603