หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด


2022-09-06 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603