หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “Best Product Connect Expo 2022”


2022-09-02 16:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Best Product Connect Expo” โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน มอบของที่ระลึก บันทึกภาพร่วมกันและประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603