หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ บริษัท เจริญพัฒนา อาเขต จำกัด


2022-09-02 16:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าโซน 6/D

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมทำบุญ บริษัท เจริญพัฒนา อาเขต จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในงานมีพิธีใส่บาตรพระและเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมีการจัดทำโรงทานเพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่มาร่วมบุญคุณตลอดจนประชาชนทั่วไป โดย นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญพัฒนา อาเขต จำกัด เป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603