หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว


2022-09-01 16:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อหารือและดำเนินการจัดเตรียมการจัดสัมมนากอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603