หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานผลประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมของเมือง


2022-09-01 12:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานผลประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมของเมือง และเป็นการร่วมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคต่อไป

เนื่องด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นว่า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และเป็นตัวแสดงสำคัญในระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603