หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และทำ MOU ร่วมกับนักธุรกิจกัมพูชา


2022-08-31 11:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งภายในวันนั้น นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามสินค้าแบรนด์ดุสิตา ได้ทำ MOU ร่วมกับ บริษัทอลันอินทรากรุ๊ป นักธุรกิจกัมพูชา

ด้วยสำนักงานพาณิชย์ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา (Business Forum) และจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร กับ สปป.ลาว และกัมพูชา ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยจัดระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยได้มอบหมายให้ บริษัท พี.เค.บี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด เป็นผู้ประสานงาน

ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ทางบริษัทฯ ประสานงานขอความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ตอบรับและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ช่องทางการสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603