หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Belt & Road Initiatives and EEC connectivity for the future”


2022-08-30 12:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศ และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ เลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Belt & Road Initiatives and EEC connectivity for the future” โดย ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการและแผนการลงทุนระยะ 2 (ปี 2565 - 2569) รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้ EEC เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญ ในการเตรียมตัวของภาคเอกชนไทยและต่างประเทศในการเข้าไปลงทุน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603