หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสมาชิกใหม่และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ปีบริหาร 2565-2566


2022-08-29 15:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสมาชิกใหม่และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ปีบริหาร 2565-2566 และมอบช่อดอกไม้พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมสโมสรไลออนส์อุบลราชธานี จำนวน 3,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603