หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดชายแดนเขมราฐ 2022


2022-08-29 14:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานดอกจาน (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดชายแดนเขมราฐ 2022 ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 3 วัน ณ ลานดอกจาน (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 17.00 น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603