หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565


2022-08-23 20:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ VDO Conference (Google Meet)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 โดย นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการและเพื่อพัฒนาสนับสนุนผลักดันกิจกรรมโครงการต่างๆ ในบทบาทองค์กรภาคเอกชนพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

ในช่วงท้ายของการประชุม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผ้าแสงแรกและถ่านไม้ ถ่านไม้ไผ่ชาร์โคล (ตรา BAMBOO FRESH & HENG Charcoal) ให้กับ นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ความกรุณาเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการเข้าร่วมประชุม ให้คำปรึกษาและคอยให้การสนับสนุนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603