หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) ครั้งที่ 4/2565


2022-08-23 20:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ส่วนกลางกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603