หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี”


2022-08-19 17:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 วัน ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมภายในงาน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 80 คูหา (2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (3) การสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ (4) การประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนผู้ประกอบการในเครือข่ายเข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เรื่อง “ลดต้นทุนธุรกิจ ติดอาวุธทางการค้า พิชิตตลาด RCEP” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เช็นเตอร์ ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ที่ระบุในเอกสารจากหน่วยงานต้นเรื่องเป็นที่เรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603