หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือด้านสถานที่และพิธีการในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


2022-08-18 17:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ร่วมประชุมหารือด้านสถานที่และพิธีการในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือวางแผนและเตรียมการด้านสถานที่และพิธีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603