หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและมอบดอกไม้แสดงความยินดีในงาน “Grand Opening Xiaomi Store Authorized Reseller”


2022-08-15 19:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.19 น. ณ ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงศ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ สมาชิกหอการค้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เจ้าของร้านมาลียงค์) ร่วมเป็นเกียรติและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณศรัณภัสร์ ธรรมาณิชานนท์ กรรมการผู้จัดการ ทีซีดับบลิวเทเลคอม (TCW Telecom) และคุณชาครี ธรรมาณิชานนท์ กรรมการผู้จัดการ ทีซีดับบลิวเทเลคอม (TCW Telecom) และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในงาน “Grand Opening Xiaomi Store Authorized Reseller”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603