หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พบปะเยี่ยมเยือน นักธุรกิจ ภาคเอกชนฝั่ง สปป.ลาว


2022-08-15 07:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบปะเยี่ยมเยือน นักธุรกิจ ภาคเอกชนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Mr. Vannada Prommasthit รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการศูนย์ SME จำปาสัก และ CEO ดาวกาแฟ พร้อมคณะนักธุรกิจเมืองจำปาสักและเมืองสาละวัน โดยมี รศ.นพ.สมภพ พระธานี อดีตผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยและศัลยแพทย์ทรวงอกประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมมือทางการค้า ของนักธุรกิจ ภาคเอกชนระหว่างไทย และ สปป.ลาว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กิจกรรมในระหว่างวันดังกล่าวนั้น คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานดาวกาแฟ และ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ AGRO VEGE สปป.ลาว ซึ่งเป็นฟาร์มผักปลอดสาร ขนาดใหญ่ที่เมืองปากซอง เป็นความร่วมมือระหว่าง สปป.ลาว และมาเลเซีย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603