หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และ หอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา


2022-08-13 12:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 145

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และ หอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงด้านการแพทย์ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และ หอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือด้านการแพทย์ในการส่งผู้ป่วยมารักษาตัวข้ามประเทศที่โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โดย นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ร่วมลงนาม MOU กับ หอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา MR. YUN VIBOL รองประธานหอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และ MR.SIM RASY นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามเป็นพยาน ตามลำดับ

ทั้งนี้ทางหอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาจึงมีความประสงค์อยากให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้า ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างเครือข่ายทางการด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในอนาคต จึงได้เรียนเชิญหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามครั้งนี้

ในช่วงท้ายของพิธีลงนามนั้น นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และ หอการค้าอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และรับมอบของที่ระลึกจากโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราพร้อมกล่าวขอบคุณ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603