หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ นายนิกร ฑีฆธนานนท์ คุณอาของ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-11 14:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ เมรุวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ศาลา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ นายนิกร ฑีฆธนานนท์ คุณอาของ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฑีฆธนานนท์ มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603