หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 36 ปี สปข.2 “สื่อสาร สร้างสุขสู่ชุมชน”


2022-08-11 14:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 36 ปี สปข.2 “สื่อสาร สร้างสุขสู่ชุมชน” และร่วมเสวนา เรื่อง “สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างไร ในยุคดิจิทัล” โดย นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและมอบของที่ระลึก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603