หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20


2022-08-08 08:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬา UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022) และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบธงกีฬาและการแสดงจากเจ้าภาพครั้งต่อไป โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬา ประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (AUSC) กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603