หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นผู้จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565


2022-08-05 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 272

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมงาน ธ.ก.ส. สาขาเขมราฐ ในการจัดงานรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603