หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นายนนทัช นิธิพานิช สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-03 18:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้แทนมอบดอกไม้จาก นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกวุฒิสภา) มอบของที่ระลึกแทน นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ ตัวแทนสมาคมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบดอกไม้และของที่ระลึกให้กับ นายนนทัช นิธิพานิช สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสพิธีเจิมป้ายและเปิด “หอศิลป์”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603