หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-03 17:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

นิทรรศการแสดงใน “สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ซึ่งจัดให้มีผีเสื้อหลากหลายขนาด และสีให้แตกต่างกัน จำนวน 90,290 ตัว และดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด คือ มณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร และทิพย์เกสร ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  • นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชมนิทรรศการฯ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ซุ้มนิทรรศการของอำเภอเดชอุดม
  • นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชมนิทรรศการฯ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603