หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ อากงเซ่งเพียว แซ่โค้ว


2022-08-01 09:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจตรงอุบล ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ อากงเซ่งเพียว แซ่โค้ว บิดา นายประชา กิจตรงสิริ อดีตกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกิจตรงสิริ มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603