ท่านกงสุลใหญ่เวียดนาม และท่านกงสุล จากสถานกงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-29 12:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 138

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ท่านจู ดึ๊หยุน กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย

ท่านเหงี้ยน หง็อก เหียบ กงสุล จากสถานกงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย (ซ้าย)

ท่านจู ดึ๊หยุน กงสุลใหญ่เวียดนาม ท่านเหงี้ยน หง็อก เหียบ กงสุล จากสถานกงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

ทางด้านนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับการเข้าพบในครั้งนี้ และได้นำท่านกงสุลใหญ่เวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามเดินทางไปรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารอินโดจีน อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603