หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “ครัวคุณต๋อย ยกทัพ”


2022-07-26 18:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ครัวคุณต๋อย ยกทัพ” เพื่อตอกย้ำการเป็น “FOOD DESTINATION” ให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยกับร้านอาหารคาว หวาน และอาหารว่างกว่า 60 ร้านดังจากทั่วประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603