หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม


2022-07-26 14:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บุ่งย้งตึ้ง) มูลนิธิการกุศลอุบลฯ (จีตัมเกาะ)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไชยสงคราม มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603