หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-07-26 07:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดงานดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603