สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-25 14:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือและเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา อสสว. @ อุบลราชธานี ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในภูมิภาค รวมถึงการเสวนา อสสว. @ อุบลราชธานี เพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์ของอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) เกี่ยวกับแนวทางกับโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในพื้นที่ ซึ่งมีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603