หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-23 17:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงานต่อ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤติ จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวนำนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับการเดือดร้อน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603