หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Used Car Drive to the Better


2022-07-23 17:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Used Car Drive to the Better โดย คุณสุรศักย์ อาปตาคม และ คุณวันชัย กาญจนศิริ ผู้บริหาร ttb กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม Update Campaign & Condition (ถาม-ตอบ) โดย Zone Head & GH วิธีการทำตลาด Online Marketing ยังไงให้ยอดปัง โดย อ.ออดี้ นินจาการตลาด และ Product & Benefit from Tbroke โดย Tbroke เป็นวิทยากร ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603