หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเปิด “โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2022-07-22 12:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารสนามกีฬาทุ่งบูรพา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมเปิด “โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603