หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม ญาติผู้ใหญ่ นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประกอบ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวณิชาภา ไชยสงคราม กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-22 11:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บุ่งย้งตึ้ง) มูลนิธิการกุศลอุบลฯ (จีตัมเกาะ)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสวดพระอภิธรรม และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เง็กเนย ไชยสงคราม มารดาสามี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นคุณย่า นายประกอบ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวณิชาภา ไชยสงคราม กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไชยสงคราม มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603