หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน UBON Trade Fair 2022


2022-07-22 11:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี (ลานอควาเรียม ชั้น 1) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงศ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “UBON Trade Fair 2022” โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 5 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี (ลานอควาเรียม ชั้น 1) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภายในงานมีการกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและความร่วมมือทางการค้า โดย ดร.เพชรสาคร คอสีสะวัด รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคุณสิม ราสี รองประธานสภาหอการค้าจังหวัดเสียมราฐ – อุดรมีชัย การกล่าวรายงาน โดย นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และกล่าวเปิดงาน โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีเปิดงานร่วมกัน มอบของที่ระลึก พร้อมบันทึกภาพร่วมกันและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า โดย ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603