หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20


2022-07-22 11:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกสภากีฬาอาเซียน จำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพงานประวัติศาสตร์ “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20”

“ASEAN University Games” ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ใหญ่อันดับสองในภูมิภาคอาเซียนรองจากซีเกมส์ จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม -6 สิงหาคม 2565 นี้

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 นี้ ใช้สนามการแข่งขันในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นความยิ่งใหญ่ในระดับกลุ่มจังหวัดฯ เลยค่ะ ซึ่งกลุ่มจังหวัดอุบลฯ ของเรามีความพร้อมด้าน Sport ในระดับอาเซียนเลยนะคะ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมเชียร์ ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาอาเซียน และแขก VIP ที่จะมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี จากนานาประเทศ กว่า 11 ประเทศ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน ติมอร์ เลสเต และไทย

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20 ปี 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งในด้านธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬารวมทั้งการเที่ยวเชิงกีฬา(Sport Tourism) อันจะส่งผลต่อการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ได้เป็นอย่างมาก

ที่ร้านค้าสวัสดิการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีสินค้าของที่ระลึก “การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่20 “ พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ท่านสามารถไปเลือกซื้อของที่ระลึก เสื้อที่ระลึก และใส่เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับทัพนักกีฬาอาเซียน ในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. -6 สิงหาคม 2565 นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603