หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเปิดด่านการค้าชายแดน ที่อำเภอน้ำยืน


2022-07-22 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องอานม้า

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกัณตภน หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานเปิดด่านการค้าชายแดน ที่อำเภอน้ำยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603