หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2564/65


2022-07-20 17:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2564/65 เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และสร้างต้นแบบเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศให้เป็นไปตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603