หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกำหนดการลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงเนื้อ 4 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


2022-07-20 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน Google hangouts Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกำหนดการลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงเนื้อ 4 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603