หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี”


2022-07-20 16:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 - 09.00 น. บริเวณนาข้าวข้างวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการ “อุบลราชธานี เมือง 4 แสง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแสงแรก ที่หมายถึง แสงตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวแสงแรก” เพื่อสร้างความจดจำและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603