หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน" และรับมอบเกียรติบัตรการสนับสนุนการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี


2022-07-20 11:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน และรับมอบเกียรติบัตรการสนับสนุนการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมเป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือนให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามต้นเทียนพรรษา โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพการแสดงแสง สี เสียง พิธีเปิดกิจกรรม "เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603