หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Sport Direction and Policy)


2022-07-18 17:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวี โฮเตล อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Sport Direction and Policy) เพื่อประเมินศักยภาพการกีฬาที่เหมาะสม และศึกษาความต้องการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การจัดทำทิศทางและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603