สมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทยเข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกราบขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขันล้อเดียวโลกครั้งที่ 20


2022-07-18 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องจากสมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทย ได้จัดทีมเด็กกีฬาล้อเดียวไทย จำนวน 8 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก และโรงเรียนลือคำหาญ สมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทย จึงได้เดินทางมาขอเข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกราบขอพรในการไปแข่งขันล้อเดียวโลกครั้งที่ 20 ที่เมืองเกรอน็อบส์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กำหนดการเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ด้วยเครื่องบินสายการบินสไมล์ไปสนามบินสุวรรณภูมิและเดินทางด้วยสายการบินไทยไปประเทศฝรั่งเศส

ทางด้านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เข้าต้อนรับและอวยพรเพื่อความเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมเด็กนักกีฬาล้อเดียวไทยและสมาคมนักกีฬาล้อเดียวไทยในการเดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าวในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603