หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมในการจัดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565


2022-07-18 10:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมในการจัดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และมีอีกหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ซึ่งทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณจัดงานนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่พลาดจากการได้ไปเที่ยวชมงานประเพณีแห่เที่ยวระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 และพลาดจากการแสดงเทียนที่ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ต่อเนื่อง ให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้จ่ายเพิ่ม สร้างรายได้และเพิ่มเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

โดยในการจัดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ระหว่างวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่แล้ว จำนวนเที่ยวที่เข้าร่วมมาแสดงครั้งนี้มีทั้งหมด 7 วัด ทั้งประเภท แกะสลัก ติดพิมพ์ โบราณ ซึ่งวัดที่เข้าร่วม ดังนี้

  • 1. วัดพระธาตุหนองบัว ประเภทแกะสลัก
  • 2. วัดพลแพน ประเภทติดพิมพ์
  • 3. วัดใต้ท่า ประเภทติดพิมพ์
  • 4. วัดใต้เทิง ประเภทแกะสลัก
  • 5. วัดทุ่งศรีอุดม ประเภทเทียนโบราณ
  • 6. วัดสว่างวีรวงศ์ ประเภทเทียนโบราณ
  • 7. วัดกันทรารมย์ ประเภทแกะสลัก

ในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าของชุมชน มีกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนของมทบ 22 สถานบันการศึกษา ซึ่งการแสดงจะมีวันศุกร์และเสาร์ เท่านั้น จำนวน 5 วัน คือ

วันเปิดงานที่ 19 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของ มทบ. 22

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของโรงเรียนมารีนฤมลอุบลราชธานี

ฝ่ายจัดงานจะได้จัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยว ได้นั่งชม นั่งฟัง การแสดงดนตรีในสวนในครั้งนี้ ซึ่งจะมีต้นเทียนเมืองอุบลฯ รายล้อม งานจัดระหว่างวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

งาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565” จะเริ่มเวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ของทุกวันที่จัดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603